Asociatie Umanitara Targoviste

Asociatia de Tineret Arena

Asociatie Umanitara Targoviste reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Asociatie Umanitara Targoviste: Asociatia de Tineret Arena.

Asociaţia de Tineret “ARENA” este o organizație de tineret care concepe, organizează, promovează şi desfăşoară activități şi proiecte de educație nonformală, în România şi în străinătate, ce urmăresc stimularea unei comunicări şi socializări eficiente, reale, responsabile între tineri, combaterea sedentarismului şi atragerea tinerilor către activităţi de grup având ca efect atenuarea dependenţei de calculator, internet, reţele de socializare sau jocuri pe calculator.

Asociaţia de Tineret “ARENA” promovează valorile care țin de egalitatea de şansă a membrilor comunității şi, în acelaşi timp, promovează activități de combatere a excluziunii sociale. Discriminările de orice natură sunt străine de spiritul şi practica asociaţiei.

Servicii

Misiunea Asociaţiei de Tineret “ARENA” este de a atrage cât mai mulţi tineri către o socializare reală şi responsabilă, în contextul actual al înlocuirii acesteia tot mai mult cu socializarea online, oferind o alternativă tinerilor de a se cunoaşte mai bine, de a comunica, de a relaţiona şi de a se implica în diverse activităţi, pregătindu-i astfel pentru a fi mai responsabili şi a participa ulterior mai mult în comunitatea în care aceştia trăiesc.

 • învăţarea prin joc şi învăţarea experienţială
 • dezvoltarea abilităţilor de comunicare, relaţionare şi argumentare
 • oferirea unei alternative creative pentru petrecerea timpului liber în faţa calculatorului, în cluburi, discoteci, puburi, restaurante sau în faţa blocului
 • stimularea mişcării şi a activităţilor în aer liber, combaterea sedentarismului
 • reducerea efectelor stresului
 • reducerea unor stări negative (anxietate, disconfort social, comportament antisocial, lipsa încrederii în sine, lipsa încrederii în ceilalți, pesimism, plictiseală, etc)
 • dezvoltarea spiritului competitiv
 • dezvoltarea spiritului de echipă
 • dezvoltarea spiritului de fairplay
 • stimularea includerii şi a toleranţei, descurajarea excluderii şi a discriminării
 • încurajarea libertăţii de opinie, exprimare şi gândire
 • promovarea respectului reciproc
 • promovarea unei atitudini responsabile faţă de mediu şi apărarea, protejarea şi dezvoltarea biosistemului ecologic al mediului natural înconjurător
 • conceperea, organizarea şi desfăşurarea de activități ce urmăresc pregătirea şi formarea profesională a tinerilor, precum şi inițierea şi dezvoltarea unor acțiuni şi programe de sprijinire a copiilor şi tinerilor în vederea susținerii acestora pentru a dobândi pregătirea necesară unei bune realizări personale şi profesionale în viață
 • conceperea, realizarea, promovarea şi desfăşurarea de proiecte de educație nonformală pentru dezvoltarea abilităților tinerilor în diverse domenii (comunicare, planificarea, replanificarea şi dezvoltarea carierei, coaching, creativitate şi inventivitate, dezvoltarea inteligenței, managementul timpului, negociere şi vânzări, branding şi marketing, persuasiune, vorbit în public (public speaking), dezvoltarea relațiilor interumane, dezvoltare personală şi profesională, educație nonformală, etc.)
 • conceperea, realizarea, promovarea şi desfăşurarea de proiecte de educație nonformală pentru copii, vizând pentru aceştia petrecerea timpului liber într-un mod constructiv şi instructiv, socializarea, identificarea şi dezvoltarea timpurie a anumitor aptitudini, venind în completarea programelor educaţionale din sistemul de învăţământ
 • încurajarea acțiunilor de cooperare culturală şi implicarea tinerilor în activități civice de interes comunitar
 • implicarea sub toate aspectele în activităţile pozitive specifice tineretului atât din ţară cât şi din străinătate, militând pentru promovarea acestuia în societatea civilă
 • implicarea cetăţenilor, dar în special a tinerilor în elaborarea deciziilor şi politicilor publice

 

Parteneri

Asociatia de Tineret “ARENA” nu accepta fonduri de la partide politice sau entitati compromise, ceea ce face ca fiecare donatie individuala sa conteze cu atat mai mult: ca sprijin real si direct pentru activitatile asociatiei, cat si ca vot de incredere intr-o organizatie care are ca valori integritatea, responsabilitatea si profesionalismul.

Pentru a sustine Asociatia de Tineret “ARENA” printr-o donatie, va rugam sa utilizati conturile asociatiei, date mai jos, deschise la Banca Comerciala Roamana, sucursala Tirgoviste, judetul Dimbovita:

Cont Lei:        RO07RNCB0128148482010001
Cont Euro:      RO77RNCB0128148482010002
Cont USD:      RO50RNCB0128148482010003

Galerie foto