Asociatie Umanitara Iasi

Fundatia Iosif

Asociatie Umanitara Iasi reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Asociatie Umanitara Iasi: Fundatia Iosif .

Fundația Iosif a fost înființată în anul 1992, dezvoltându-se de-a lungul celor 21 ani ca o organizație creștină. Ne-am concentrat atenția și interesul pentru a sprijini copiii aflați în dificultate, pentru asistarea lor ambulatorie și rezidențială în vederea reintegrării sociale.

Am început să prin a oferi hrană caldă copiilor străzii din zonele: Gară și Autogară Iași. Obiectivul nostru s-a centrat pe ocrotirea copiilor părăsiți în stradă sau spitale, încercând să acordăm și asistență familiilor acestora pentru a diminua efectele abandonului. În 1993 am obținut recunoștere juridică, reușind astfel să proiectăm activități de sprijinire a persoanelor aflate în impas, în condiții deplin legale.

Am găzduit copiii proveniți din stradă în două apartamente închiriate, le-am oferit ajutor care să acopere nevoile lor de bază: igienă, hrană, haine curate dar și integrarea într-un sistem de învățământ prin asistență la lecții. De asemenea, am căutat să identificăm familiile de unde provin, am consiliat relația familie - copil și am oferit asistență și sprijin emoțional în depășirea condițiilor psiho-sociale dificile în care se aflau.

Casa Iosif a fost o inițiativă de care suntem mândri ca echipă. A fost construită între anii 1996 și 1998 cu scopul de a se folosi pentru asistarea a 25-30 de copii pe o perioadă limitată de timp (6-12 luni) sau până la reintegrarea lor familială sau socială. În august 1998 am inaugurat Casa Iosif și timp de 8 ani, până în anul 2006, am oferit adăpost și sprijin pentru mai mult de 200 de copii/an iar 2500 de familii/an au beneficiat de ajutor din partea noastră.

Perioada 2006-2012 poate fi denumită "Proiecte europene". Am beneficiat în acești ani de oportunitățile finanțărilor nerambursabile pe diferite programe: Phare, Transfrontalier, POSDRU. În toate proiectele desfășurate, echipa Fundației Iosif s-a implicat cu profesionalism și dăruire, extinzând aria de activități, care vin în ajutorul persoanelor aflate în nevoie, la: schimb de experiență, instruire și pregătire pentru piața muncii și prevenirea abandonului școlar.

Servicii

Oferim sprijin şi asistenţă copiilor aflaţi în nevoie şi familiilor acestora. Suportul acordat constă în: activităţi de informare și consiliere psihologică, terapie individuală şi colectivă, activităţi de consiliere şi orientare școlară, remedierea unor situaţii sociale, refacerea capacităţilor individuale, îndrumarea spre diferiţi actori sociali, socializarea şi resocializarea prin activităţi formale şi non-formale, acoperirea nevoilor de bază (asigurarea periodică cu îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite şcolare, materiale igienico-sanitare), asistenţa educaţională (pregătire şcolară suplimentară), întocmirea şi susţinerea în faţa organelor abilitate a documentaţiei privind eliberarea actelor de stare civilă; realizarea documentaţiei prevăzute de lege privind asistarea beneficiarilor în cadrul serviciilor acreditate.

Misiunea Fundației IOSIF se bazează pe principiul de bază al respectării interesului superior al copil.

Galerie foto