Asociatie Umanitara Braila

Organizatia Trebuie

Asociatie Umanitara Braila reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Asociatie Umanitara Braila: Organizatia Trebuie.

Toţi beneficiarii programelor sunt copii, tineri şi adulţi cu dizabilităţi mintale/asociate severe, aflaţi în ocrotirea familiei. Pentru că noi, părinţii de la TREBUIE, credem cu tărie că familia reprezintă mediul cel mai bun pentru creşterea şi dezvoltarea unui om. Dar nici o familie însă, oricât de bună ar fi, nu poate să suplinească nevoia de viaţă socială. Viaţa de familie trebuie completată cu o viaţă activă în comunitate deoarece toţi oamenii au nevoie de prieteni, de comunicare şi mai ales de manifestarea personalităţii şi valorii lor în prezenta celorlalţi. 

Servicii

  • Iniţierea de programe care să ducă la integrarea socială,educaţională şi profesională a persoanelor cu nevoi speciale
  • Creşterea numărului de persoane cu dizabilitate mintală/asociată, medie sau severă, incluse în servicii
  • Creşterea timpului petrecut în comunitate de persoanele cu handicap
  • Dezvoltarea la beneficiari a cât mai multe deprinderi de viaţă independentă astfel încât îngrijirea lor să fie o povară cât mai mică pentru familie dar şi pentru furnizorii de servicii
  • Dezvoltarea deprinderilor de îngrijire şi educaţie în rândul părinţilor/asistenţilor personali voluntarilor pentru a pregăti persoana cu dizabilităţi pentru o viaţă independentă
  • Cooperarea cu autorităţile locale şi alţi parteneri în vederea îmbunătăţirii politicilor sociale în domeniul persoanelor cu nevoi speciale şi creşterii calităţii vieţii cetăţenilor cu dizabilităţi din comunitatea noastră
  • Iniţierea şi derularea de programe de informare, lobby, advocacy, dezvoltare organizaţională şi a voluntariatului
  • Promovarea în comunitate a unei imagini cât mai bune a persoanei cu dizabilităţi mintale
  • Promovarea şi întărirea familiei văzută ca mediul cel mai propice pentru dezvoltarea armonioasă a persoanelor cu nevoi speciale

Galerie foto