Legislatie - articole Asociatie Umanitara

Obligatii ale beneficiarilor de ajutor social

Dupa stabilirea dreptului de ajutor social, titularul ajutorului social are urmatoarele obligatii:  a) sa comunice primarului, in scris, orice modificare intervenita cu privire la domiciliul, veniturile si la numarul membrilor familiei, in termen de 15 zile de la data la care a intervenit aceasta; b) sa furnizeze toate informatiile necesare pentru efectuarea anchetei sociale; c) sa efectueze