Informatii Utile

Informatii Utile - articole Asociatie Umanitara

Nivelul venitului minim garantat - Ajutor social 2018

Nivelul lunar al venitului minim garantat se raporteaza la indicatorul social de referinta (ISR). Tinand cont de faptul ca valoarea ISR a ramas neschimbata si pentru acest an (500 lei), rezulta ca in 2017 nivelul venitului minim garantat este urmatorul: 141,5 lei (0,283 ISR) pentru persoana singura; 255 lei (0,510 ISR) pentru familiile formate din 2 persoane; 357 lei (0,714 ISR) pentru famili

Cine beneficiaza de ajutor social

Familiile si persoanele singure ale caror venituri se situeaza sub nivelul lunar al venitului minim garantat, au dreptul la ajutor social. Ajutorul social se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere, insotite de actele doveditoare privind componenta familiei si veniturile realizate in luna anterioara depunerii cererii de catre membrii acesteia – Anexa 1 la H.G. 559/2017.

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de ajutor social

BULETIN DE IDENTITATE (copie) pentru toti membrii familiei care au implinit varsta de 14 ani; CERTIFICAT DE NASTERE (copie) pentru toti membrii familiei; CERTIFICAT DE CASATORIE (copie); DECLARATIE DE IMPUNERE privind venitul agricol (numai pentru persoanele nascute in alta localitate); DECLARATIE NOTARIALA din care sa rezulte ca flu realizeaza venituri; ADEVERINTA PRIMARIA DIN LOCALIT