Obligatii ale beneficiarilor de ajutor social

Obligatii ale beneficiarilor de ajutor social

Dupa stabilirea dreptului de ajutor social, titularul ajutorului social are urmatoarele obligatii: 

a) sa comunice primarului, in scris, orice modificare intervenita cu privire la domiciliul, veniturile si la numarul membrilor familiei, in termen de 15 zile de la data la care a intervenit aceasta;
b) sa furnizeze toate informatiile necesare pentru efectuarea anchetei sociale;
c) sa efectueze sau, dupa caz, sa asigure prin alte persoane apte de munca din familie, efectuarea orelor de munca in folosul comunitatii.
Persoanele apte de munca pentru care se acorda ajutorul social si care nu realizeaza venituri din salarii sau din alte activitati, potrivit legii, au obligatia de a nu refuza un loc de munca oferit sau participarea la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala.

Prin persoana apta de munca se intelege persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
a) are varsta cuprinsa intre 16 ani si varsta standard de pensionare;
b) nu urmeaza o forma de invatamant cursuri de zi prevazuta de lege;
c) are starea de sanatate si capacitatea fizica si psihica corespunzatoare, care o fac apta pentru prestarea unei munci.
Incapacitatea fizica si psihica este dovedita cu acte eliberate in conditiile legii.

Face exceptie de la indeplinirea obligatiilor amintite persoana apta de munca si care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) asigura cresterea si ingrijirea, potrivit legii, a unuia sau a mai multor copii in varsta de pana la 7 ani si pana la 18 ani in cazul copilului cu handicap grav sau accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protectia copilului;
b) asigura ingrijirea uneia sau a mai multor persoane cu handicap grav ori accentuat sau persoane varstnice dependente care nu beneficiaza de asistent personal sau ingrijitor la domiciliu, in conditiile legii;
c) participa la un program de pregatire profesionala;
d) este incadrata in munca.

In vederea verificarii indeplinirii de catre beneficiari a obligatiei mai sus, primarii transmit agentiilor teritoriale lista persoanelor apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social - anexa nr.11 la normele metodologice.
Situatia nominala cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social care s-au incadrat in munca, inclusiv care au plecat cu contract de munca in strainatate, au refuzat un loc de munca oferit sau participarea la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala, cuprinde si informatiile furnizate, conform legii, de furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca din sectorul public sau privat, acreditati conform Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 277/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si va fi comunicata catre AJPIS si primariilor in vederea modificarii-incetarii drepturilor.