Cine beneficiaza de ajutor social

Cine beneficiaza de ajutor social

Familiile si persoanele singure ale caror venituri se situeaza sub nivelul lunar al venitului minim garantat, au dreptul la ajutor social.
Ajutorul social se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere, insotite de actele doveditoare privind componenta familiei si veniturile realizate in luna anterioara depunerii cererii de catre membrii acesteia – Anexa 1 la H.G. 559/2017.

In situatia in care solicitarea ajutorului social sau a alocatiei pentru sustinerea familiei acordata in baza Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ori a ajutorului pentru incalzirea locuintei acordat in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, aprobata prin Legea nr. 92/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se produce ulterior aprobarii acordarii unuia din drepturile mentionate, la solicitarea ulterioara a unui drept se completeaza cererea si declaratia pe propria raspundere, potrivit modelului prevazut in anexa nr.1 a.

Pe masura ce se dezvolta protocoale de transfer de date si capacitatea tehnica de comunicare a datelor intre institutii in format electronic, documentele doveditoare privind componenta familiei si veniturile membrilor acesteia vor putea fi preluate direct de la autoritatea sau institutia publica competenta, responsabila de colectarea si gestionarea lor, daca acestea poarta o semnatura electronica extinsa, cu acordul beneficiarului dreptului prevazut de lege.

Lista documentelor va fi adusa la cunostinta solicitantilor prin afisare la sediul primariei sau prin afisare pe pagina de internet a acesteia.

Cuantumul ajutorului social se stabileste ca diferenta intre nivelul venitului minim garantat si venitul net lunar al familiei sau persoanei singure.

Cuantumul lunar al Venitului Minim Garantat (VMG) este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinta ISR a carui valoare este stabilita prin lege la 500 LEI.