Acte necesare pentru intocmirea dosarului de ajutor social

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de ajutor social

 • BULETIN DE IDENTITATE (copie) pentru toti membrii familiei care au implinit varsta de 14 ani;
 • CERTIFICAT DE NASTERE (copie) pentru toti membrii familiei;
 • CERTIFICAT DE CASATORIE (copie);
 • DECLARATIE DE IMPUNERE privind venitul agricol (numai pentru persoanele nascute in alta localitate);
 • DECLARATIE NOTARIALA din care sa rezulte ca flu realizeaza venituri;
 • ADEVERINTA PRIMARIA DIN LOCALITATEA NATALA din care sa rezulte ca nu beneficiaza de ajutor social (numai pentru cci care nu sunt nascuti in Ploiesti)
 • ADEVERINTA ADMINISTRATIA FINANCIARA;
 • DOVADA DE SPATIU LOCATIV din care sa rezulte situatia juridica a imobilului (de stat, proprietate, chirie);
 • ADEVERINTA ASOCIATIA DE PROPRIETARI din care sa rezulte numarul si numele persoanelor trecute la intretinere;
 • HOTARARE JUDECATOREASCA pentru stabilirea pensiei alimentare;
 • DISPOZITIE DE INCREDIINTARE A MINORILOR din care sa rezulte calitatea de tutore (daca este cazul);
 • ADEVERINTA AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPARE SI FORMARE PROFESIONALA din care sa rezulte ca este in cautarea unui loc de munca, pentru persoanele apte de munca (inclusiv copii peste 16 ani care nu frecventeaza scoala);
 • ADEVERINTA DE SALARIAT din care sa rezulte venitul realizat de persoanele incadrate in munca;
 • ADEVERINTA SCOALA de elev sau student pentru bursa;
 • CUPON ALOCATIE de stat pentru copii;
 • CUPON PENSIE (daca este cazul);
 • CUPON AJUTOR SOMAJ (daca este cazul);
 • CUPON SAU ADEVERINTA DE PENSIE (daca este cazul);
 • CUPON AJUTOR SPECIAL LUNAR (daca este cazul)